Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

Cookies og privatlivsbeskyttelse

Hvilke cookies er installeret på dette websted?


Parlamentet sætter udelukkende cookies for at muliggøre eller styrke funktioner eller for at forbedre brugerens navigationsoplevelse.

Ud over sådanne funktionelle cookies og sessionscookies sættes cookies af tredjepartsværktøjer for at overvåge kvaliteten af brugerens erfaring under besøgene på Europarl, Europa-Parlamentets websted. Europa-Parlamentets websted anvender ikke web beacons eller tilsvarende sporingsteknologier. Europa-Parlamentet anvender under ingen omstændigheder cookies til at indsamle, behandle, udbrede eller registrere personoplysninger. Hvor det er relevant, finder Europa-Parlamentets databeskyttelseserklæring anvendelse for lokal lagring og sammenlignelige teknologier.

Nedenfor findes en liste over de analytiske cookies, der er installeret ved hjælp af værktøjet "AT Internet":